Mapa strediska
Live kamery
Sneh a počasie
Cenník skipasov
  • [object Object]
Žilina

Žilina sa nachádza v krásnom regióne a počas letných mesiacov navštívi regióne veľké množstvo turistov. V Žiline sa oplatí vidieť napríklad Mariánske námestie, Kostol Najsvätejšej Trojice. Radnica na Mariánskom námestí a  iné. Nachádza sa necelých 30 km od Vrátnej doliny.

GPS polohadĺžka 48.893318, šírka 18.035955

Prvá písomná zmienka o Žiline je z r. 1208. V tom čase už Žilina bola osídlená na viacerých miestach, ale dnešné mesto sa vyvinulo z pôvodnej osady, ktorá vznikla ako podhradie v blízkosti Žilinského hradu. Tento hrad existoval do 15. storočia a bol objavený v roku 2008. Žilina dostala prvé mestské práva okolo r. 1290 od poľského mesta Tešín. Slovákov.

Žilina od 15. st. mala vlastné hradby – valy, ktoré chránili dnešné historické jadro mesta okolo námestia. Toto jadro bolo vyhlásené v r. 1988 za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Rozvoj mesta trval do konca 17 st. V dôsledku bojov bolo mesto oslabené a opätovne sa začalo rozvíjať v druhej polovici 19. st. po vybudovaní železníc v r. 1873 a 1883. V r. 1891 bol postavený najväčší textilný závod na území Uhorska – súkenka, ktorá vyvážala textilné výrobky do celého sveta.

Žilina okrem Kostola sv. Štefana, farského Kostola Najsvätejšej Trojice, františkánskeho Kostola sv. Barbory, jezuitského Kostola sv. Pavla má množstvo ďalších stavebných a kultúrnych pamiatok. Medzi ne patrí najmä hrad Budatín z 13. st., množstvo secesných a funkcionalistických stavieb z konca 19. a 20. st. a ďalšie.

Po roku 1945 prešlo mesto rôznymi zmenami. Vznikli ďalšie priemyselné závody, sídliská – Hliny, Vlčince, Solinky a Hájik. Od roku 1960 tu sídli dnešná Žilinská univerzita. Mesto je strediskom priemyslu, dopravy, školstva a kultúry. Od r. 2006 začala výroba významného automobilového závodu KIA. V r. 1996 sa stalo mesto sídlom kraja a získalo tak rovnaké postavenie, aké majú iné významné slovenské mestá. Historickým vývinom, tradíciami i súčasnosťou patrí Žilina nepochybne medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska.

  • [object Object]

Podujatia a eventy

Nie sú plánované žiadne podujatia

© 2019, Vrátna - Free Time Zone
Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest